Tillitsvalgte

Arbeidsutvalget:

Jan Olav Nordbø (Leder)

Mobil: 476 38 715

JNordbo@Deepoceangroup.com

 

Rune Hundhammer (Nestleder)

Mobil: 483 54 191

RHundhammer@Deepoceangroup.com

 

Håvard Bang Haagensen (Kasserer)

Mobil: 993 87 742

HHaagensen@Deepoceangroup.com

 

Anders Holm (Sekretær)

Mobil: 455 16 199

AHolm@Deepoceangroup.com

Styret:

Petter M. P. Våbenø (Basen)

Øystein Langkås (PRS)

John Hetland (Dekk)

Jarle Midtun (Rov)

Alf Inge Øvrevik (Rov)

Hein Arve Stava (Basen)

Øystein Ingvaldsen (Rov)

Cliff Olaussen (ROV)

Jann Lyngmo (MHS)

Kurt Bårdsen (Dekk)

Kjetil Hansen (PRS)

Greg Grindhaug (Basen)

Roar Vangen (Survey Tech)

Ung:

Irene Egeland (Survey)

Bjarte Gjerde (Rov)