Tillitsvalgte

Arbeidsutvalget:

Jan Olav Nordbø (Leder)

Mobil: 476 38 715

JNordbo@Deepoceangroup.com

 

Øystein Berge Langkås (Nestleder)

Mobil: 993 58 676

OLangkas@Deepoceangroup.com

 

Håvard Bang Haagensen (Kasserer)

Mobil: 993 87 742

HHaagensen@Deepoceangroup.com

 

Rune Hundhammer (Sekretær)

Mobil: 483 54 191

RHundhammer@Deepoceangroup.com

Styret:

Petter M. P. Våbenø (Basen)

Frode Tjoflot (PRS)

John Hetland (Dekk)

Jarle Midtun (Rov)

Alf Inge Øvrevik (Rov)

Hein Arve Stava (Basen)

Øystein Ingvaldsen (Rov)

Greg Grindhaug (Basen)

Leif Ove Sørenes (MHS)

Leif Lindstrøm (Shift sup)

Kurt Bårdsen (Dekk)

Kai Tore Hammer (Rov Ingeniør)

 

Ung:

Anders Holm (Survey)

Svein Kristian Stol (Rov)