Tillitsvalgte i SAFE i Equinor preget av dødsulykken 

Tillitsvalgte i SAFE i Equinor preget av dødsulykken 

Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga

Seks personer var om bord i helikopteret som styrtet utenfor Sotra. Det er bekreftet at en kvinne i 60-årene mistet livet, mens fem andre ble skadet. Equinor har også nå bekreftet at den avdøde kvinnen var ansatt som sykepleier hos dem. – Hele organisasjonen er preget, sier Porfirio Esquivel, klubbleder i SAFE i Equinor, avdeling sokkel.

Klubbleder i Equinor-klubben forteller at bedriften tok tidlig kontakt med fagforeningene i går kveld etter ulykken. 

– Veldig trist og tragisk hendelsen, hele organisasjonen er preget og møter har blitt avlyst for å ha fokus på å ivareta andre på en best mulig måte. Mange trenger noen å snakke med, forteller en tydelig preget klubbleder. 

Esquivel mener at bedriften har håndtert situasjonen på en profesjonell måte. Selv om situasjonen var uoversiktlig i begynnelsen, ble de sentrale tillitsvalgte informert og involvert tidlig.

– Vi gjennomførte et møte med bedriften og alle sentrale tillitsvalgte i dag klokken 8:00, der bekreftet informasjon ble delt. Foreningene fikk mulighet til å komme med spørsmål og oppfordringer til videre håndtering etter hendelsen, sier han. 

Klubblederen informerer videre om at Equinor etablerte i går kveld et CMT (Crisis Management Team) ledet av Marianne Bjelland, og etter hvert et BC Team (Business Continuity Team) ledet av Ørjan Kvelvane. Equinor har også opprettet en pårørendetelefon og et pårørendesenter på Scandic Kokstad i Bergen.

Gjennomførte medlemsmøte om ulykken

Sokkel-klubben inviterte medlemmene og tillitsvalgte i klubben til et informasjonsmøte.

Medlemsmøte i klubben Foto: Rebecca Bjerga
Medlemsmøte i SAFE i Equinor klubben fra tidligere i år Foto: Rebecca Bjerga

– Medlemmene var lyttende og ønsket informasjon om hendelsen. Det var ingen tvil for at de var preget av situasjonen, sier Esquivel.  

Er det trygt å reise til og fra jobb offshore?

Medlemmene i SAFE i Equinor har utrykket at de fremdeles har tiltro til at selskapene og myndighetene tar de riktige avgjørelsene når det gjelder transportsikkerheten offshore.   

– Folk har fortsatt tillit til at hvis helikoptrene blir godkjent for flyvning igjen, vil både selskapene og myndighetene ta de nødvendige og riktige avgjørelsene, sier Esquivel. 

Denne tilliten reflekterer forventningen om at både sikkerhet og nødvendige forholdsregler vil bli nøye vurdert og implementert før en eventuell gjenopptakelse av helikopteraktiviteten. 

Helikoptertransportstansen utvides til klokken 18:00 i dag

– All helikoptertrafikk er midlertidig stoppet frem til klokken 18:00 i dag. Foreningene har bedt om et møte med bedriften for å delta i vurderingen av en eventuell gjenopptakelse av helikoptertrafikken. Møtet er planlagt i kveld, sier klubblederen. 

På ulykkestidspunktet var helikopteret engasjert i en øvelse for søk og redning, på oppdrag fra Equinor, tilknyttet SAR-tjenesten for Oseberg-området i Nordsjøen. Det er fortsatt mye som er uavklart, men tillitsvalgte i SAFE følger situasjonen tett opp, sammen med bedriften og andre relevante parter for å sikre at alle nødvendige tiltak blir iverksatt.