Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal med klar støtte til oljepionerne

Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal med klar støtte til oljepionerne

Sissel Knutsen Hegdal (H) Foto: Rebecca Bjerga

Oljepionerer, deres pårørende og etterlate møtte sammen med SAFE og IE&FLT på Oljemuseet 2. april. Hensikten med møtet var å få fortgang på behandlingen av NOU 2022: 19 “Oljepionerene – en kompensasjonsordning” som Regjeringen nå har brukt nesten femten måneder på å vurdere.

Les rapporten NOU 2022: 19 her.

Ordføreren i Stavanger Sissel Knutsen Hegdal (H) åpnet møte og holdt et meget gjennomarbeidet innlegg som viste stor innsikt i oljepionernes situasjon. Hun viste sin klare støtte og kom med et tydelig budskap til oljepionerene: 

– Vi ønsker å hjelpe dere til å finne en løsning! Vi må bruke vår makt og myndighet til å øve innflytelse, slik at beslutningstakere faktisk gjør det de skal raskest mulig, understreket hun. 

I historiene til oljearbeiderne Bjarne Kapstad, Kjell Fiskå, Anders Myklatun, Hans Marwoll og Tord Lillehavn kom det klart fram hvordan de har blitt påvirket av yrkessykdommer som følge av kjemisk eksponering under arbeid med boring, produksjon eller overflatebehandling (ISO), samt mekanisk og roterende utstyr. Alle fem har mottatt betydelig hjelp fra SAFE i prosessen med å få godkjent sine yrkessykdommer.

Oljepionerer kjemper for kompensasjonsordningen Foto: Rebecca Bjerga
Oljepionerer kjemper for kompensasjonsordningen Foto: Rebecca Bjerga

SAFEs egen yrkeshygieniker, Halvor Erikstein, ga deretter en grundig gjennomgang av begrunnelsen for særuttalelsene han hadde gitt i NOU 2022: 19. Han kom med et alvorlig varsel om at farene knyttet til kjemisk helsefare fortsatt eksisterer. Presentasjonen hans er vedlagt for ytterligere informasjon, les den her.

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga
Engasjementet fra flere fronter

Første nestleder i IE&FLT, Lill-Heidi Bakkerud, holdt sammen med Arild Theimann et innlegg om IE&FLTs politiske arbeid i saken. Dette viser engasjementet fra flere fronter for å sikre rettferdighet for oljepionerene.

Lill-Heidi Bakkerud og Arild Theimann fra IE&FLT Foto: Rebecca Bjerga
Lill-Heidi Bakkerud og Arild Theimann fra IE&FLT Foto: Rebecca Bjerga
– Det haster nå!

Forbundsleder i SAFE, Raymond Midtgård var tydelig i sin støtte til oljepionerene og understreket at det ikke er tid å miste i arbeidet med å få på plass en kompensasjonsordning.

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

– Det haster for disse folkene som virkelig har ofret seg for at olje- og gassindustrien skal bli til det den er i dag, mener Midtgård. 

Under ordet er fritt-delen av møtet var det tydelig stort engasjement, og det virket som oljepionerene forlot møtet med en positiv følelse av at både SAFE og IE&FLT virkelig ville gjøre en betydelig innsats for å sikre rettferdighet for dem. 

– Jeg tror oljepionerene gikk fra møtet med en positiv følelse om at begge de store fagforbundene virkelig ville gjøre en stor innsats for rettferdighet for oljepionerene, forteller Erikstein.