Sikkerhetsbekymringer i helikoptertransport offshore

Sikkerhetsbekymringer i helikoptertransport offshore

Mats Thune og Arne Martin Gilberg fra Air Contact Group AS Foto: SAFE

SAFE-medlemmer er bekymret for sikkerheten offshore på grunn av avhengigheten av bare ett godkjent helikopteralternativ. Denne bekymringen vokser i lys av mangelen på deler for Sikorsky S-92 helikoptre og hvordan dette påvirker effektiviteten i helikoptertransporten.

I åtte år etter den tragiske ulykken ved Turøy, har SAFE og andre forbund kontinuerlig påpekt viktigheten av å utforske integreringen av andre helikoptertyper i flåten. SAFE er aktiv i dette arbeidet, og er med blant annet med i Samarbeidsforumet for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Nylig deltok Mats Thune, forbundssekretær i SAFE, i et møte med forumet.

Møte i Sikkergetsforum for helikoptersikkerhet Foto: Rebecca Bjerga
Møte i Sikkerhetsforum for helikoptersikkerhet Foto: Rebecca Bjerga

– Dette ga meg en unik mulighet til å formidle våre medlemmers stemmer direkte til nøkkelaktører, inkludert CHC, Avinor, og Luftfartstilsynet. Møtet var en verdifull arena for dialog og samarbeid, og bekreftet at de største operatørene nå aktivt utforsker alternative helikoptertyper for å diversifisere flåten, forklarer Thune.

Møte i Sikkergetsforum for helikoptersikkerhet Foto: Rebecca Bjerga
Møte i Sikkerhetsforum for helikoptersikkerhet Foto: Rebecca Bjerga

SAFE har også besøket Air Contact Group AS som er Sikorsky sin representant i Norden. I det møtet presenterte selskapet en omfattende plan med mål om å returnere til normal drift innen utgangen av 2024.

– Sikorsky har lagt en omfattende plan for å møte disse forsinkelsene, med et mål om å returnere til normal drift innen utgangen av 2024, sier Arne Martin Gilberg, direktør for forretningsutvikling i Air Contact Group.

Pandemiens innvirkning på produksjonslinjene har vært betydelig

Direktøren forklarte at pandemiens innvirkning på produksjonslinjene har vært betydelig. Han understrekker at årsaken til delemangelen ikke bare handler om tilgangen på råvarer og en vesentlig økning av antall flygninger globalt, men også på tapet av kvalifisert personell hos underleverandører under pandemien. Sikorsky har ellers aldri levert så mange deler som gjort i 2023. Antall flytimer er også på et veldig høyt nivå og det er veldig få S-92 som står parkert.

Girkassehus Sikorski Foto: SAFE
Rotorhode Sikorsky Foto: SAFE

– Dette har ført til utfordringer med å opprettholde produksjonen av kritiske deler. Som et eksempel blir faktisk en vesentlig andel av alle girkassehus skrotet på grunn av kvalitetskontroll, noe som understreker de strenge kravene Sikorsky stiller til sine komponenter for å sikre maksimal sikkerhet, sier Gilberg.

CHC og Bristow må fordele tilgjengelige deler

På grunn av mangel på reservedeler har både CHC og Bristow møtt ekstra utfordringer, da de må fordele tilgjengelige deler mellom helikoptrene. Dette ble også identifisert som et viktig problem og ble diskutert i Samarbeidsforumet for helikoptersikkerhet.

– Det har styrket forståelsen for de utfordringene industrien står overfor med tanke på delemangel. Det er betryggende å se at flere store aktører på norsk sektor nå ser aktivt etter løsninger som kan støtte transportbehovene våre på norsk sokkel, sier Thune.

Selv med økt «ribbing» av helikoptre på grunn av delmangel, bekrefter både CHC og Bristow grundig kontroll av alle deler i samsvar med prosedyrer og timetall under demontering og montering, til tross for den ekstra arbeidsbyrden dette medfører.

Situasjonen reiser spørsmål om bransjens sårbarhet og behovet for en «Plan b». Derfor har Offshore Norge og Havtil opprettet en arbeidsgruppe for å håndtere situasjonen.

– Vi i SAFE følger situasjonen nøye og engasjerer oss på relevante arena, slik at medlemmene våre blir ivaretatt når det gjelder helikoptertransporten på norsk sokkel. Det er allerede satt opp et nytt møte i Sikkerhetsforumet før sommeren, der fokuset er helikoptersikkerheten, sier Thune.