SAFE krever kompenserende tiltak 

SAFE krever kompenserende tiltak 

Raymond Midtgård intervjues av TV2 Foto: Rebecca Bjerga

Sikorsky-helikopterne har blitt satt tilbake i drift, trafikken ble gjenopptatt kort tid før klokken 12 i dag. SAFE har tillit til at de nødvendige vurderingene har blitt gjort, og at helikoptrene er trygge, men ønsker at det skal bli satt inn tiltak.  

Equinor, i samråd med Luftfartstilsynet besluttet å gjenoppta flyvningene med Sikorsky S-92 til installasjonene på norsk sokkel. Per nå har ikke SAFE fått innsikt i de gjennomførte vurderingene angående starten av helikoptertransporten offshore.

Forbundsleder Raymond Midtgård utrykker at organisasjonen må ha og har tillit til myndighetene og selskapene ansvarlige for helikoptertransporten offshore, men ønsker flere tiltak iverksatt til havarikommisjonen er ferdig med sitt arbeid.

– Sikorsky S-92 er jo en arbeidshest som har levert i alle år, så vi stoler både på myndighetene og på selskapene, men vi vil nå kreve kompenserende tiltak for å øke sikkerheten og betrygge offshorearbeidere som reiser til og fra jobb med denne helikoptertypen. 

Forbundssekretær Mats Thune påpeker at det tok lang tid å redde den siste person fra sjøen, og at ved full kapasitet på S-92 er det potensielt enda flere å hente opp. 

Mats Thune intervjues av NRK Foto: Rebecca Bjerga
Mats Thune intervjues av NRK Foto: Rebecca Bjerga

– Det er et stort ønske fra SAFE at det skal bli satt inn tiltak med redusert kapasitet på helikoptrene, og redusert flyvninger på kvelds- og nattetid, sier han. 

Disse kompenserende tiltakene kreves av SAFE:

  • Primært dagslys og redusert antall passasjerer, maks bølgehøyde seks meter
  • Ved behov for flyving i mørke: Redusert antall passasjerer og maks bølgehøyde fire meter
  • Dersom det blir kapasitetsproblemer, må aktivitet reduseres, eventuelt forlenget oppholdsperiode vurderes. 

– Disse tiltakene oppheves når havarikommisjonen er ferdig med sitt arbeid, årsaken er konkludert og tiltak for å hindre gjentagelse er på plass, sier Midtgård. 

SAFE har etterlyst en plan B

SAFE har lenge etterlyst en backup-plan, spesielt for å unngå situasjoner der all offshore transport stanser på grunn av hendelser som denne. 

Nå har Equinor sikret 15 nye helikoptre til passasjertrafikk på norsk sokkel, fra Leonardo og Bell. To av disse helikoptrene vil bli levert i 2025, resten vil komme mellom 2026 og 2030. 

– Dette er positivt og vil forbedre fleksibiliteten for helikoptertransport på norsk sokkel. Ideelt sett, burde dette kanskje ha vært på plass tidligere, sier Thune.