SAFE-kongressen sier klart nei til elektrifisering fra land

SAFE-kongressen sier klart nei til elektrifisering fra land

SAFE kongress 2023 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE Kongress 2023 vedtok torsdag en resolusjon, der delegatene sier et tydelig nei til elektrifisering av norsk sokkel nå.

Dette er ordlyden i resolusjonen som ble vedtatt på kongressen:


“Fagforbundet SAFE sier NEI NÅ. Norge er ikke klar for det enda. Vi mangler kraftproduksjon og vi mangler overføringsnett. Nå.


Oljenæringen er en stor kraftprodusent. I dagens situasjon kan vi ikke stoppe egen kraftproduksjon og kreve å få dekket vårt kraftbehov fra et allerede presset sentralnett på land. Energifabrikkene kan dekke sitt eget energibehov, der dette er ressursmessig og teknisk mulig.

Derimot må vi gjøre noe med CO2 utslippene våre om vi skal opprettholde tilliten som en ansvarlig energiprodusent, og opprettholde lønnsomheten i vår energiproduksjon. Utslipp er dyrt og de produsentene som har de laveste utslippene vil ha et konkurransefortrinn. Staten har en egeninteresse av å opprettholde skatteinntektene fra næringen vår, og er derfor en naturlig partner for å redusere disse utslippene.”

Styrer mot kraftunderskudd og priskrise


– Vi er ikke klare for å elektrifisere norsk sokkel. Vi styrer allerede mot et kraftunderskudd, med påfølgende priskrise, forklarer Idar Martin Herland, nestleder i SAFE i Equinor, avdeling sokkel og initiativtaker til resolusjonen.

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Victoria Varzari

Herland påpeker at å elektrifisere oljenæringen allerede nå vil gjøre vondt til verre. Verden, og da spesielt Europa, trenger olja og gassen som kommer fra norsk sokkel. Også Norge selv er avhengig av kraftproduksjonen fra oljenæringa.

– Vi kan trekke paralleller til Tyskland, der kjernekraftverkene ble stengt ned, før man var klar og hadde alternativene på plass, sier Herland.

I dag produserer de fleste plattformene og anleggene den kraften de trenger selv. Å elektrifisere norsk sokkel vil føre til at dagens kraftproduksjon stoppes, og at disse energifabrikkene kobles på sentralnettet.

– Da støter vi på neste utfordring, ifølge Herland.

– Det norske sentralnettet er ikke tilstrekkelig utbygd. Et konkret bevis på dette er de store variasjonene mellom de fem prisområdene i landet. Årsaken er for liten overføringskapasitet mellom regionene, forklarer han.

Kortreist kraftproduksjon

Fordelen med å produsere kraften på plattformene og anleggene er at den produseres der man trenger den, og av gass man prosesserer på stedet. Det er ikke behov for overføringsnett, kraftproduksjonen er kortreist og man taper ikke energi under transport.

– CO2-utslipp er allerede dyrt. Og dyrere skal det bli. Dette gir direkte konsekvenser for kostnadene ved å utvinne olje og gass. Blir inntjeningen for lav legges arbeidsplassene våre ned og etaten taper enorme skatteinntekter, advarer Herland.
Han mener det må gjøre noe utslippene og peker på flere muligheter som: Karbon- fangst og lagring, geovarme, havvind og økt effektivitet ved elektrisk sammenkobling av plattformer.

– Både miljøet og staten har stor interesse av at plattformene lever lengst mulig. Staten må støtte opp om tiltak som reduserer utslippene og slik bidra til å opprettholde produksjonen og inntektene.

– Vi i SAFE er praktikere. Vi ønsker å vente med å elektrifisere arbeidsplassene våre til dette blir praktisk gjennomførbart og konsekvensene i sum blir levelige. Det betyr derimot ikke at vi godtar ulempene med dagens gasskraftproduksjon, uten å jobbe for å heve sikkerhetsnivået. Den jobben blir aldri ferdig, understreker Herland.

Les mer om følgende emner: