SAFE er klar for årets hovedoppgjør

SAFE er klar for årets hovedoppgjør

Kai Morten Anda lønnsforhandlinger 2024 Foto: Rebecca Bjerga

Mai markerer starten på en travel måned for SAFE og vår tariffavdeling, da lønnsforhandlingene snart er i gang i Stavanger, Oslo og Haugesund. Første nestleder Kai Morten Anda uttrykker store forventninger til et godt hovedoppgjør for medlemmene.

Først ut er Sokkelavtalen den 6. og 7. mai hos Offshore Norge, etterfulgt av Brønnserviceavtalen den 14. og 15. mai, også hos Offshore Norge. 

Flyteriggavtalen vil bli forhandlet på 22. og 23. mai i Oslo, hos Norges Rederiforbund. Siste uken i mai forhandles det i Haugesund med Reach Subsea 27 og 28. mai, samtidig som Oljeoverenskomsten forhandles med Offshore Norge i Stavanger den 28. mai. 

Store forventninger til årets hovedoppgjør

– Det har kommet inn mange innspill fra medlemmene til årets tariffoppgjør. Disse er grundig behandlet i de ulike områdene og kravdokument er utarbeidet. Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer er klar. Vi har store forventninger til årets hovedoppgjør, sier Anda.

– Det er også gjennomført forberedende møter med både Offshore Norge og Norges Rederiforbund, så alt ligger til rette for konstruktive forhandlinger, understreker han.

I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om lønn, men også om andre viktige arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjon og andre relevante temaer. Hovedoppgjørene er omfattende og tar ofte for seg en bred rekke temaer som er av betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere i energibransjen.

– Samtlige av våre tariffavtaler er sagt opp og skal forhandles på i år. SAFE har alltid som mål å komme til en løsning under forhandlingene. Det går meget bra innen våre tariffområder og bedriftene har gode tider med god inntjening. Det taler for at det skal være mulig å finne løsninger, fortsetter Anda. 

– Våre medlemmer har fått kjenne på økte kostnader de siste årene og forventer sin rettferdige del, sier Anda.