RNNP – Årets viktigste undersøkelse

RNNP – Årets viktigste undersøkelse

Illustrasjonsbilde Envato elements RNNP

Det er nå på tide med spørreundersøkelsen RNNP. Undersøkelsen starter i dag, den 9. oktober, og vil pågå til og med 19. november 2023. SAFE oppfordrer alle ansatte, både offshore og på landanlegg, til å delta.

«Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet», forkortet RNNP, er en spørreundersøkelse som gjennomføres annet hvert år. Den gir verdifulle innsikter fra petroleumsvirksomheten. Safetec er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Du finner lenken til spørreskjemaet her.

Stig-Rune Refvik, HMS-forbundssekretær i SAFE, oppfordrer alle ansatte, både offshore og på landanlegg, til å delta.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

– Det er avgjørende at alle våre medlemmer offshore og på landanlegg deltar i undersøkelsen for å sikre trygge arbeidsforhold på norsk sokkel. Dette gir også grunnlaget for å kartlegge ulike former for eksponering over tid, sier Refvik.

Undersøkelsen inkluderer vurdering av arbeidsmiljø, HMS-klima og sikkerhetsrisiko for alle energiansatte, både offshore og på landanleggene.

– Dette utgjør et av Petroleumstilsynets mest betydningsfulle verktøy for å overvåke utviklingen på norsk sokkel og landanleggene, forklarer Refvik.

Undersøkelsen inkluderer også ansattes oppfatning av egen helse, sykdom og skader. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på RNNP.no, hvor det vil være et temabasert oppslagsverk. Nettsiden gir visuell innsikt i status og trender knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Formålet med RNNP er å:
  • Måle effekten av HMS-arbeidet i næringen.
  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for HMS og hvor innsats for å identifisere årsaker må prioriteres for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.
  • Øke innsikten i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet, for å gi beslutningsunderlag for industri og myndigheter om forebyggende sikkerhet og bered­skapsplanlegging.

Arbeidet vil også hjelpe med å identifisere områder som krever endringer i regelverket, samt områder for forskning og utvikling. Dette arbeidet er begrenset til forhold som faller inn under Ptils myndighetsområde angående sikkerhet og arbeidsmiljø. Alle helikoptertransporter, i samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene på norsk sokkel, er også inkludert.

Se informasjonsfilmen om RNNP spørreundersøkelsen nedenfor.

Takk for at du deltar og bidrar til å gjøre norsk petroleumsvirksomhet tryggere for alle ansatte.