Professor Jan Erik Vinnem kommer til SAFE Skolen

Professor Jan Erik Vinnem kommer til SAFE Skolen

Jan Erik Vinnem Foto: Privat

I april i år ga professor emeritus Jan Erik Vinnem ut boken «HMS-utviklingen på norsk sokkel – en debattbok». Vinnem argumenterer godt for at vi er på vei mot en storulykke.

Les mer om boka her.

Boken HMS-utviklingen på norsk sokkel – en debattbok Foto: Rebecca Bjerga
Boken HMS-utviklingen på norsk sokkel – en debattbok Foto: Rebecca Bjerga

En oljeutblåsning vil være en katastrofe for miljø og mennesker, og får enorme konsekvenser for Norges internasjonale omdømme. Det er ikke sikkert at «utvikle, ikke avvikle»-strategien vil kunne stå seg etter at katastrofen er et faktum.  

Det er et dystert bilde som fremkommer i boken til Vinnem. Hovedproblemet er knyttet til et for stort og dominerende Equinor, kombinert med at Havindustritilsynet (Havtil), tidligere Petroleumstilsynet, står for svakt. Havtil har ikke kontroll på Equinor. Vinnem diskuterer hva som må til for at utviklingen skal snus. 

Vi er så heldige at vi har fått Vinnem til å holde et innlegg om boken på SAFE Skolen Modul 3 – HMS den 29. mai. Kursdeltakerne vil også få ett eksemplar av boken. Det er fremdeles plasser igjen på SAFE Skolen 28 – 29. mai, så meld dere på!