Prinsipiell sak om rett til fritak for nattarbeid i Høyesterett 

Prinsipiell sak om rett til fritak for nattarbeid i Høyesterett 

Illustrasjonsbilde fra Envato Elements

SAFE er grunnleggende uenig i at arbeidsgiver skal kunne avslå fritak fra nattarbeid for offshorearbeidere på generell basis. Derfor har SAFE engasjert advokat Eyvind Mossige i saken der et SAFE-medlem i Weatherford Norge fikk avslag på fritak for nattarbeid etter et hjerteinfarkt, og på tross av legens anbefaling. 

Illustrasjonsbilde fra Envato Elements

Et SAFE-medlem ansatt i Weatherford Norge fikk hjerteinfarkt i mai 2020. Etter hjerteinfarktet, og på råd fra fastlegen, søkte han om fritak fra nattarbeid, noe han fikk inntil oktober 2021. Da bestemte Weatherford at de ikke lengre ville gi fritak fra nattarbeid på generell basis for ansatte offshore. 

Saken ble først omtalt i nettavisen FriFagbevegelse.no

Arbeidsmiljøloven § 10–2 kan i noen tilfeller gi rett til fritak fra nattarbeid: 

«Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordning som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.»

I desember 2021 fikk arbeidstakeren avslag på søknaden om permanent fritak fra nattarbeid. 

SAFE mener at medlemmet etter loven har rett til fritak fra nattarbeid. 

Denne saken har vært gjennom ulike rettsinstanser, inkludert tvisteløsningsnemnda og Sør-Rogaland tingrett, hvor arbeidsgiveren fikk medhold. Gulating lagmannsrett var også enstemmig i sin støtte til arbeidsgiverens standpunkt. Saken skal nå behandles i Høyesterett 1. februar.

Konsekvenser denne saken kan medføre for oljearbeidere 

Denne saken setter fokus på arbeidsrettigheter, helse og sikkerhet i offshoresektoren, og hvordan disse balanseres mot arbeidsgiverens driftskrav. Offshoreansatte vil være avskåret fra muligheten til å få fritak fra nattarbeid om lagmannsrettens dom blir stående, mener SAFE. 

– Det er ikke lovgivers mening og heller ikke i samsvar med EUs arbeidstidsdirektivet som er implementert i arbeidsmiljøloven § 10–2, skriver Mossige i anken.