Nye energiformer, gamle utfordringer: Hva med arbeidsmiljøet?

Nye energiformer, gamle utfordringer: Hva med arbeidsmiljøet?

Offshore strategikonferansen Foto: Rebecca Bjerga

Denne uken ble alt fokus rettet mot den norske sokkelen, verdiskapningen fra dens ressurser i et langsiktig perspektiv, bærekraft, nye energiformer og klimautfordringene i et globalt energimarked på Offshore strategikonferansen.

Årets Offshore strategikonferanse, som også hadde 30 års jubileum, samlet hele energinæringen til energihovedstaden Stavanger. Fra SAFE deltok forbundssekretærene Mats Thune og Idar Martin Herland.

Mats Thune, Idar Martin Herland og Bjørn Asle Teige på Offshore strategikonferansen Foto: Rebecca Bjerga
Mats Thune, Idar Martin Herland og Bjørn Asle Teige på Offshore strategikonferansen Foto: Rebecca Bjerga

– Vi hørte mange gode innlegg. Man snakket om levelige kår for bedrifter, om bærekraft, omstilling og økonomi, sier Herland.

Torgeir Stordal, direktøren i Sokkeldirektoratet Foto: Rebecca Bjerga
Torgeir Stordal, direktøren i Sokkeldirektoratet Foto: Rebecca Bjerga

Torgeir Stordal, direktøren i Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet) kunne fortelle om et stabilt investeringsnivå i prosjektene på norsk sokkel og om en forventet økning i aktiviteter de neste årene.

Terje Aaseland på Offshore strategikonferansen Foto: Rebecca Bjerga
Terje Aasland på Offshore strategikonferansen Foto: Rebecca Bjerga

Energiministeren Terje Aasland (AP) understrekte at energinæringen skal utvikles, ikke avvikles.

– Men Anne Myrvold fra Havtil var nesten alene om å nevne arbeidsmiljøet. Selv om noen få andre tok det opp, var det lite fokus på dette viktige temaet i de mange imponerende presentasjonene. Heller ikke energiministeren nevnte arbeidsmiljø, og viktigheten av levelige kår for arbeiderne i den spisse enden, påpeker Herland. 

Arbeidsmiljøet overses på grunn av effektivisering

Næringen vår gjennomgår en omstilling, hvor oppmerksomheten flyttes fra olje til nye energiformer, moderne teknologi, havvind og bærekraftighet. Dette var også tydelig på konferansen. SAFE er bekymret for at arbeidsmiljøet overses, og at effektivisering dominerer over arbeidstakernes rettigheter i energisektoren.

– Når FN og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) definerer sine bærekraftsmål, er liv og helse den viktigste verdien, etterfulgt av natur og økonomi. Aktørene i næringen må også forstå at vi ikke kan snakke om bærekraft, uten å samtidig snakke om liv og helse eller arbeidsmiljø, som vi sier i dagligtalen, sier Herland.

Konkrete forutsetninger for det grønne skifte

Mange foredragsholdere på konferansen snakket om behovet for å øke kraftproduksjonen, men i praksis trengs det mye mer for å realisere det grønne skifte. SAFE ønsker at debatten om for lite overføringskapasitet i sentralnettet hadde en større plass i det offentlige ordskiftet. Det samme gjelder råvaremangel og pris. 

– I dag er hovedfokuset på å øke energiproduksjonen, men vi kan ikke glemme overføringsnett. Det hjelper lite å øke kraftproduksjonen om vi mangler overføringsnett, mener Herland.

Videre mener han at løsningen kan være kortreist energiproduksjon, frem til at det sentrale overføringsnettet er tilstrekkelig utbygget. Kortreist energiproduksjon betyr at kraft produseres i umiddelbar nærhet av forbrukerne, eksempelvis ved hjelp av naturgass, geotermisk varme eller andre metoder. På denne måten, unngås det tap ved overføring av energi. 

– Jobben med å få på plass et overføringsnett er tidskrevende, kostbar, og ikke uten risiko for konflikter. Det krever også metaller og mineraler, sier han. 

Analytikere spår at kobberprisen vil øke markant fremover på grunn av satsingen på fornybar og grønn energi