Lønnsforhandlingene på sokkelavtalen er i gang

Lønnsforhandlingene på sokkelavtalen er i gang

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Offshore Norge og YS/SAFE startet i dag, mandag 6. mai. Forhandlingene omfatter operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.

I år er det hovedoppgjør, der det forhandles ikke bare om lønn, men også om andre viktige arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjon og andre relevante temaer.

– Det har kommet inn mange innspill fra medlemmene til årets tariffoppgjør. Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer er klar: Vi har store forventninger til årets hovedoppgjør, sier første nestleder Kai Morten Anda.

Forhandlingsutvalget har følgende sammensetning:
 • Raymond Midtgård: forbundsleder SAFE          
 • Kai Morten Anda: første nestleder SAFE              
 • Gro Gullhaug: andre nestleder SAFE
 • Marius Mastad: Equinor
 • Anette Paula Nygård: Equinor
 • Porfirio Esquive: Equinor
 • Bjørn Asle Teige: Equinor
 • Frank-Erik Øksnes: Equinor (observatør)
 • Anita Rugland: COOR
 • Raymond Magnussen: KCAD
 • Arild Bringaker: ESS
 • Jan Inge Nesheim: Vår Energy
 • Bjørn Thorsen: Repsol
 • Ola Krogsrud: OKEA
 • Stian Blom: AkerBP
 • Olav Lindland: Sodexo
Engere utvalg:
 • Raymond Midtgård: forbundsleder
 • Porfirio Esquivel: Områdeleder
 • Stian Blom: AkerBP
 • Arild Bringaker: ESS
 • Raymond Magnussen: KCAD