Forsikringer

Personforsikring for ansatte i Deepocean AS

Forsikringsdekning

Forsikringsselskap

Polisenummer

Kontaktinformasjon

Yrkesskade-, fritidsulykke-, annen sykdom, og gruppelivsforsikring

Gjensidige

87752505

www.gjensidige.no

Gjensidige meld skade på nett

+ 47 915 03 100

Helseforsikring

Gjensidige

87752505

behandlingsservice@gjensidige.no

+ 47 987 01 111

Reiseforsikring

AIG

0191441028

www.aig.no

skadekontoret@aig.com

+47 22 00 20 20

Pensjonsforsikring

Innskuddspensjon

Ytelsespensjon (60-67)

Nordea Liv

11923

25793

www.nordealiv.no

Advokat forsikring i Safe