Kielland-ulykken: Ny kunnskap og nye spørsmål

Kielland-ulykken: Ny kunnskap og nye spørsmål

Seminar Kielland-nettverket Foto: Idar Martin Herland

Kielland-nettverket arrangerte nylig et seminar på Norsk Oljemuseum. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om Alexander L. Kielland-ulykken, men det fremkommer stadig ny kunnskap som kan kaste lys over årsaken til denne tragiske ulykken. 

På seminaret ble det presentert nye beregninger, utført av Stavanger Engineering som viser:

  • Man har grundig dokumentert at bruken av åtte ankerliner i vesentlig grad økte spenningene i D-søylen sammenlignet med bruk av ti ankerliner. 
  • En av grunnene var også at flere av de gjenstående linene sin retning ble forandret.
  • Ved økede spenninger øker effekten av alle spenningsvekslingene sine bidrag til utmatting.

Nye spørsmål

Dette reiser nye spørsmål, som må utredes videre med nye analyser av utmattingslevetiden, og da spesielt av DE-staget. Da må man både ta hensyn til de reelle dynamiske kreftene riggen ble utsatt for, og påvirkningen fra stadig forhaling av riggen. 

Hva var årsaken til bruddene i DE staget, og hvilke krefter ble det utsatt for? 

Man må ta hensyn til hvordan riggen ble operert i tiden før katastrofen, og kartlegge hvilke påvirkninger riggen faktisk ble utsatt for. Da kan man også avdekke og sannsynliggjøre hendelsesforløpet. 

I hvilken rekkefølge oppstod de enkelte bruddene i strukturen, og hvorfor?

– Vi fra SAFE ønsker å takke både for invitasjonen og informasjonen, og en særlig takk går til Kian Reme, Kielland-nettverket og Nils Gunnar Gundersen, som arrangerte dette seminaret, sier forbundssekretær Idar Martin Herland. 

Foto: Idar Martin Herland
Foto: Idar Martin Herland

Gundersen var både med på å bygge og drive riggen Drill Master. Han var hovedmannen for å lage operasjonsmanualen for den riggen, og var også en periode operasjonssjef for Drill Master. Den var i operasjon i 44 år, uten store hendelser, og kan vise til topp leveranser. Det var en rigg av typen Pentagone, tilsvarende Henrik Ibsen og Alexander L. Kielland som ble bygget senere. Drill Master la grunnlaget for de etterfølgende riggene av denne klassen.

Her kan du lese litt mer om historien til Drill Master og Gundersen: 

https://www.norskolje.museum.no/wp-content/uploads/2016/02/386_1f73a32fecc648f5bca4f0344f6df825.pdf

Her kan du lese litt mer om uavklarte spørsmål i elektronisk format: 89 spørsmål

Den kan også kjøpes som bok: 89 spørsmål

Vi anbefaler også denne boken: Kampen om Kielland

Les ellers: For meg er dette personlig