– Jeg får stadig beskjed om at enda en av mine kolleger har dødd

– Jeg får stadig beskjed om at enda en av mine kolleger har dødd

Hans Marwoll Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-medlem Hans Marwoll var mekanisk fagleder og har jobbet hele livet offshore. På grunnen av jobben er han rammet av benmargskreft, som er en smertefull og dødelig sykdom. 

På NRK-nyhetene fortalte han om sin kamp mot kreftsykdommen og er krystallklar i kravet om at kompensasjonsordningen for oljepionerene må komme på plass! Dette er et krav som SAFE, YS og Kreftregisteret er like tydelige på at det må bli innfridd. 

– Jeg får stadig beskjeder om arbeidskolleger som er døde, og har selv store helseproblemer. Jeg får ofte infeksjoner i kroppen. Korona eller luftveisinfeksjon kan være fatale for meg, forteller Marwoll.  

SAFE v/Halvor Erikstein har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene som den kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Han var med i “Kommisjon kompensasjon oljepionerne“. Dette var en regjeringsoppnevnt kommisjon nedsatt av Stortinget som utarbeidet en kompensasjonsordning for oljepionerene med senskader. 

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

Denne kommisjonen ferdigstilte og leverte sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (AP) i desember 2022. Til nå har Regjeringen brukt femten måneder på å vurdere den foreslåtte kompensasjonsordningen.  

– Norge har mye å takke oljepionerene for! Jeg er fortvilet over at dette drar så ut i tid. Det må ikke være tvil om at oljepionerene som ofret helsen på ukjent arbeidsmiljøeksponering, ikke skal få en kompensasjon, sier Erikstein. 

En konsekvens av ødelagt helse er ofte en ødelagt økonomisk situasjon. 

– En kompensasjon vil gi de syke oljepionerne en økonomisk lettelse, men også samtidig være en tydelig anerkjennelse av den viktige jobben de har gjort for Norge, mener Erikstein. 

Erikstein har hyppig kontakt med oljearbeidere som er alvorlig syke, som håper på å endelig få hjelp og en økonomisk kompensasjon, slik at livet kan bli litt lettere.

La oss støtte de skadde oljepionerene og sikre at de får den hjelpen de fortjener, understreker Erikstein. 

Innrømmelse på at vi har betydd noe

Selv om en kompensasjonsordning er av stor betydning, er det også viktig for Marwoll å få en form for anerkjennelse fra oljeselskapene – en slags «tusen takk», en symbolsk gest som bekrefter verdien av deres arbeid og ofre i tjeneste for fellesskapet.

– Det er veldig viktig å få denne ordningen på plass, men viktigste er innrømmelsen fra Stortinget og oljeselskapene at vi har betydd noe, at denne jobben vi har gjort i alle disse årene har vært viktig, forteller Marwoll. 

I tillegg vil han ha åpenhet rundt risikoen av å jobbe offshore. Han legger vekt på viktigheten av at oljeansatte har kunnskap om potensielle farer og at det tilbys gode beskyttelsesutstyr for å minimalisere risikoen for helseskader. 

– Oljeselskapene bør være åpne om risikoen for eksponeringen til disse kjemikalene og bruke mer penger på verneutstyr, sier Marwoll. 

Får støtte fra YS-leder: – Det er på tide å handle! 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-leder Hans-Erik Skjæggerud er også tydelig på at denne gruppen skal ha en erstatning, han krever at Regjeringer gir denne gruppen den rettferdige erstatningen de har krav på.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud Foto: Thomas Brun /NTB Kommunikasjon
YS-leder Hans-Erik Skjæggerud Foto: Thomas Brun /NTB Kommunikasjon

– Det viser seg at oljepionerene har fått skader, SAFE har sittet i en kommisjon som leverte en rapport til Regjeringen for femten måneder siden. Anbefalingen der var klar: Den her gruppen skal ha en erstatning! 

– Jeg forventer at den her gruppen får den erstatningen de har krav på, og at man kan gjøre det uten at det blir unødig opphold nå, understreker Skjæggerud. 

Erikstein takker for støtten fra vår hovedorganisasjons leder og håper på en rettferdig løsning for alle berørte.

– Det er veldig godt å se at en som sitter på toppen i YS tar tak og tar hensyn til enkeltmenneske på den måten, det setter jeg veldig stor pris på!

Les mer om følgende emner: