Kontakt klubben:

Mail:
safeklubben@deepocean.no 

Arbeidslivstelefonen

02.12.09 - Skrevet av:

 

Arbeidslivstelefonen er et tilbud til både arbeidstakere og arbeidsgivere som har spørsmål om problemstillinger de møter i sitt daglige arbeid eller generelle spørsmål knyttet til arbeidslivets lover og regler. Det kan være spørsmål om mobbing og trakassering, om rettigheter ved permittering eller i forbindelse med sykmelding.

Våre rådgivere veileder og gir konkrete råd om hvordan problemet kan løses eller hvor innringerne kan henvende seg videre.

 


Til Arbeidslivstelefonen