Historien

Klubben i Deepocean ble opprettet nærmest ufrivillig i 2003/2004 da daværende LO forbundet NOPEF eller hva som idag heter Industri Energi banket på døren til Deepocean og krevde tariffavtale grunnet arbeidet som ble utført på Frigg. Flere ting ble satt igang, daværende teknisk sjefen, Jostein Alendal, samt resten av ledelsen kom jo som kjent fra daværende Stolt Nilsen (idag Acergy) og hadde god erfaring med daværende OFS (idag SAFE). De hadde ønske om å bruke denne fagforeningen med basis i Stolt Nilsen sine avtaler. OFS gikk i dialog med NOPEF og etter en del forhandlinger ble da SAFE-klubben DeepOcean et faktum.

Deepocean på den tiden var fremdeles kun 40-50 offshore ansatte og siden de aller fleste av disse var håndplukket av ledelsen var det ro og harmoni mellom klubb og ledelse. De første klubbformennene var Bjørnar Selboskar og Kjetil Haraldseid.

I 2005/2006 fikk firmaet den første IMR kontrakten samtidig som de også hadde mye survey oppdrag. Dette førte til en omfattende rekruterings prosess. I 2005 tok Ove Herøy over klubben og fikk også oppgaven å lede klubben midt i denne ommstillingprosessen. Han ledet også klubben gjennom det gode oppgjøret 2006.

I 2006 ble det tatt initiativ for å få utvidet klubben og få på plass et styre. En Valgkomitee ble nedsatt (Øystein Boksasp, Olav Magne Molde og Bjørn Henriksen) og det kom på plass et interimstyre bestående av:

Leder:  Johnny Spangberg
Nestleder: Ove Herøy
Sekretær: Alvin Mølstre
Styremedlem: Hans Petter Hanson
Styremedlem: John Steinar Olsen Sund
Styremedlem: Kejtil Hansen/Jørgen Simonen (plassrepresentanter fra PRS)
Vara:  Jørgen Espedal
Vara:  Josten Holen

Dette interimstyret gjennomførte sin tjeneste igjennom 2007.

Sammen med SAFE sentralt så vi tidlig at medlemspotensialet i DeepOcean var meget stort. En omfattende verving ble gjennomført og klubben talte fort 200 medlemmer, noe som er å betrakte som en mellomstor klubb i SAFE sammenheng (SAFE teller idag litt over 10 000 medlemmer). Idag 2010 teller klubben over 250 medlemmer.

En oppsumering av de viktigeste begivenhetene i klubbens historie i løpet av 2007-2009:

  • Mellomoppgjøret 2007 var allerede avtalt i 2006, her var det endel tekniske detaljer, samt et generelt oppgjør på 3%.
  • PRS blir en del av Deepocean, her kommer det inn ca 30 medlemmer, de får plassrepresentant og styremedlemsplass. Vi overtar og Acergy sin PRS avtale som etter en del forhandlinger tilpasses DeepOcean
  • Ny utenlandsavtale blir undertegnet, denne blir forbedret på punktet om hva som defineres som utland (alt sør forbi Brest blir utland og alt nord forbi er Norge/norsk sektor).
  • ”Rigger avtalen” var en meget viktig sak, dette medførte trygghet for våre dekksansatte, de gikk fra å være prosjektansatte til faste med samme/like vilkår som de andre medlemmene av klubben. Dette er også prinsipielt viktig da midlertidige ansettelse er en uting i vår bransje.
  • Oppgjøret i 2008 er historisk med en økning på over 8% og vil nok gå inn i historien som et av de aller beste. Klubben viser seg her til å være et foregangseksempel for andre tilsvarende klubber innenfor SAFE. ”Det vi får, får også dem”.
  • Mellomoppgjøret 2009 innebærer 500,- ekstra i mnd. (ca 1%). Dette fikk vi tross finanskrise og dårlig økonomi. Den samlede generelle kjøpekraften i norge øker 0,8-0,9% i 2009.
  • Basen til DeepOcean blir opprettet, ca 12 medlemmer her, vi børster litt støv av PRS avtalen, og benytter den for de base ansatte. Det opprettes også her lønnsmatrise, med fast ansienitetstabell på topp.
  • Lønnsmatrise for de PRS/base ansatte. I vår bransje er dette helt unikt, og skaper en trygghet mht til de PRS/base ansatte, de får her et forutsigbart lønnssystem som også tar hensyn til ansienitet.

Klubben vår hører i SAFE sammenheng til det som kalles for Brønnservice, innenfor Brønnservice fagene er det oss, Acergy, DOF subsea, BJ, Vetco, Schlumberger og noen andre. Av alle klubbenen innefor brønnservice er vi den største.

Den aller største saken klubben for tiden jobber med, sammen med SAFE sentralt er Sosial dumping innenfor ROV/Survey. Det er en trend blant operatørene på norsk sektor om å ha bind for øynene for hvem som kommer å utfører oppdrag for dem. Det er eksempler på at firmaer har kommet inn for Statoil og utført oppdrag med f.eks Fillipinere som går på ca. 10% av vår lønn.

Vi har alle et felles ansvar for å varsle om slike saker til klubben. For dette er en negativ utvikling som må stoppes. Det har vært møter med SAFE og Ptil, og de rette politiske instanser er varslet. Dette er en sak som kommer til å kreve mye tid for klubben i tiden som kommer.