Etterlyser mer forskning på yrkesskader

Etterlyser mer forskning på yrkesskader

Advokat Øyvind Vidhammer Foto: Rebecca Bjerga

Olje- og energisektoteren er en bransje med høy risiko for yrkesskader etter å ha vært eksponert for kjemikalier over tid. Dette må det forskes mer på mener advokat med spesialkompetanse på personskader og forsikringsrett.

I januar holdt advokat Øyvind Vidhammer foredrag for sentrale tillitsvalgte i SAFE og andre deltakere på YS Privats konferanse. Vidhammer er partner og leder for personskadeavdelingen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Yrkesskadeforsikringen skal i teorien sikre at arbeidere som blir skadet eller syke som følge av arbeidet eller ulykker på jobb, får dekket utgifter relatert til behandling, rehabilitering, og eventuelt tap av inntekt.

SAFE erfarer at å få godkjent skaden eller sykdommen som yrkesskade kan være vanskelig, men hva er årsaken?

– Typiske skader offshore er ulykker der man sklir eller faller. I slike tilfeller må man ta kontakt med lege så fort som mulig og dokumentere alt i journalen. Det blir vanskeligere når skaden skyldes løsemiddeleksponering, påpeker advokat Vidhammer.

Han mener dette kan skyldes at oljearbeidere gjennom lang tid kan bli eksponert for stoffer vi ikke har oversikt over, og at det må forskes mer:  

– Det kan være kjemisk påvirkning, løsemiddelskade eller krefttilfeller. Man må vise nysgjerrighet og et åpent sinn enn man så langt har klart, sier Vidhammer.

Store mangler i yrkesskadeordningen

Lin Andrea Gulbrandsen er samfunnspolitisk rådgiver i YS. Hun forklarer at det er store mangler i denne ordningen.

Lin Andrea Gulbrandsen, samfunnspolitisk rådgiver i YS Foto: Rebecca Bjerga
Lin Andrea Gulbrandsen, samfunnspolitisk rådgiver i YS Foto: Rebecca Bjerga

– Saksbehandlingen er for treg og komplisert, det tar altfor lang tid før saken blir avgjort. Det er veldig strenge beviskrav, hvor mangelen på eventuelt tidsnær dokumentasjon, den risikoen faller på arbeidstakeren og den som har blitt skadet, forklarer hun.

Videre sier Gulbrandsen at det er mangel på hvilke sykdommer og skader som er omfattet av yrkesskadeordningen. I tillegg er det flere menn enn kvinner som får godkjent yrkesskade.

– Vi er nødt til å se på de utfordringene, og vi i YS mener at vi må se på om ordningen er forebyggende, som at den gir et insentiv til arbeidsgiver for å jobbe mot at man får yrkesskader og yrkessykdom i utgangspunktet.

Ulykker på øvelser i regi av arbeidsgiver

– Så lenge man er på øvelse i regi av arbeidsgiver, så vil den øvelsen uansett være innenfor arbeidstiden. Så blir du pålagt en arbeidsoppgave, for eksempel i dette tilfellet en øvelse, og den øvelsen skal legges til klokken åtte om kvelden, er det automatisk også i arbeidstiden, sier Vidhammer.

Les mer om yrkesskadeforsikringen i vårt FOKUS-hefte.

Les mer om følgende emner: