Er bekymret for mangel på deler til Sikorsky S-92 helikoptrene

Er bekymret for mangel på deler til Sikorsky S-92 helikoptrene

Helikopter Foto: Halvor Erikstein

SAFE har det siste tiden fått flere henvendelser om mangel på deler og økt levetid til Sikorsky S-92 helikoptrene. SAFE ser at bransjen ikke har levert noe alternativt helikopter etter at Super Puma ble satt på bakken i 2016.

– Åtte år med kun ett godkjent alternativ, her skulle bransjen og partene kommet mye lengre. SAFE og andre forbund har påpekt dette alle disse årene. Vi skal fortsette å påvirke i de partssatte arenaene, sier forbundsleder Raymond Midtgård.

Raymond Midtgård Foto: Victoria Varzari
Raymond Midtgård Foto: Victoria Varzari

SAFE forstår bekymringene dette skaper, spesielt med tanke på sikkerheten og helikoptertransportens betydning for offshorebransjen.

– Vi overvåker situasjonen tett og er aktivt involvert i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Her samarbeider vi med aktører som CHC, Avinor og Luftfartstilsynet og diskuterer utfordringene vi nå står over, forklarer forbundssekretær Mats Thune.

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel samler nøkkelaktører fra offshoreindustrien, helikopterselskaper, myndigheter og interesseorganisasjoner, med formål om å forbedre og opprettholde høye sikkerhetsstandarder i helikopteroperasjoner knyttet til norsk olje- og energivirksomhet.  

– Med tanke på risikoen for at flere S-92 helikoptre kan bli satt på bakken i løpet av året, har SAFE etterlyst en alternativ plan som kan støtte transportbehovene våre i Nordsjøen, sier Thune.

SAFE har også fått informasjon om at flere operatører på norsk sokkel vurderer andre helikoptertyper.

– Men dette er en tidkrevende prosess, og vi følger med på utviklingen, sier Thune.