Enighet i frontfaget, rammen ble på 5,2 prosent

Enighet i frontfaget, rammen ble på 5,2 prosent

Frontfaget Foto: Anneli Nyberg

Enighet i meklingen på frontfagsoppgjøret etter 22 timer på overtid. Dette var en tvungen mekling mellom Fellesforbundet, Parat, SAFE og Norsk Industri.

– Partenes ansvar er å unngå streik hvis mulig. Med fokus på å mekle frem et resultat vi kunne godta, ble det godtatt å mekle på overtid, sier Trine Vikse, SAFEs jurist og representant i frontfaget.

I år er det hovedoppgjør og både økonomi og tekst var oppe til forhandling.

Trine Vikse
Trine Vikse

– Det ble enighet om å opprette et eget kompetansefond for industrien, hvor også regjeringen er med på laget. Noen endringer er også tilført på reisebestemmelsene, forklarer Vikse.

Det økonomiske resultatet ble som følger:
  • Generelt tillegg: 7 kroner.
  • Lavlønnsgrupper: 3,50 kroner.
  • Offshoretillegg økes samlet sett med 11 kroner.
  • De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent.
  • I tillegg skal det også føres reelle lokale forhandlinger.

Selv om ingen kan vite hvordan prisveksten vil se ut i fremtiden, er den anslåtte prisveksten på 4,1 prosent.

– SAFE har dermed bidratt til en reallønnsvekst på 1,1 prosent når rammen utgjør 5,2 prosent. Dette var også kravet som var prioritert høyest i årets oppgjør. Videre ser vi at arbeidsgiver gir oss noe anerkjennelse for våre offshorekrav ved å øke offshoretillegget med 6,93 kroner i tillegg til normal satsen, sier Vikse.

– Dessverre fikk vi ikke forhandlet frem alle, nok engang ser vi at antall brukere av offshorebilaget ikke er mange nok til at dette får nok fokus i disse forhandlingene. Vi vil fortsette å utfordre denne situasjonen, understreker Vikse.