Delta i vår spørreundersøkelse om Integrerte operasjoner

Delta i vår spørreundersøkelse om Integrerte operasjoner

Mats Thune offshore Foto: privat

Ny teknologi og arbeidsmetoder som Integrerte operasjoner (eller IO) forandrer oljenæringen ved å flytte oppgaver og redusere bemanningen offshore. Blir du berørt av dette, vil vi gjerne høre fra deg. Din tilbakemelding er viktig for oss, så svar på undersøkelsen nå!

De senere årene har det skjedd mye innenfor digitalisering, nye arbeidsmåter og samarbeidsmodeller innenfor oljenæringen. Man endrer måten oppgavene blir løst på, og endrer på hvem som skal utføre dem. Ikke minst innenfor boring og brønn ser vi mange eksempler på dette.

Ofte refereres endringene til som «Integrerte operasjoner» eller IO, men mange ulike begreper benyttes i de ulike selskapene. I praksis handler dette om å effektivisere operasjonene, og å flytte oppgavene mellom de ulike aktørene i næringen, slik at den totale bemanningen om bord kan reduseres.

Dette løses ofte med ulike former for krysstrening og kombistilinger, der en stilling blir tillagt flere ulike oppgaver, i forhold til tidligere. Noen ganger skjer endringene internt i de enkelte selskapene, men andre ganger kan oppgavene overføres til andre selskaper. Her er det mange ulike varianter.

SAFE har engasjert seg i dette arbeidet over flere år, da vi er bekymret for konsekvensene dette har for sikkerhet og sysselsetting.

Se video om hvorfor det er viktig å besvare denne undersøkelsen.

– Operasjoner og stillinger blir med rekordfart flyttet fra plattformene til landbasert operasjonssenter, og det er planer om å flytte disse sentrene til utlandet. Din tilbakemelding er derfor viktig for oss, slik at vi kan få et bedre bilde av situasjonen, så svar nå, oppfordrer forbundssekretær Mats Thune.