Blærekreft – Yrkesrisiko for ansatte i oljeindustrien

Blærekreft – Yrkesrisiko for ansatte i oljeindustrien

Arild Jenssen Foto: Rebecca Bjerga

Arild Jenssen har stått fram og delt om sin kamp mot blærekreft, som forskning nå indikerer kan være knyttet til kjemisk eksponering i jobbsammenheng offshore. Jenssens historie kaster lys over de potensielle yrkesrisikoene for ansatte i oljeindustrien, og understreker viktigheten av tidlig diagnose og bevissthet rundt symptomer.

Arild Jenssen fikk diagnosen blærekreft i 2012. Etter behandlingsløpet ble han erklært frisk. Nylig ble han kjent med ny forskning som peker mot oljejobben offshore og benzen eksponeringen i jobbsammenheng som den største årsaken til kreften. Han delte sin historie i et intervju med Stavanger Aftenbladet, og han merker selv at engasjementet blomstret spesielt etter innlegget i den lokale avisen. 

– Det er veldig overraskende at jobben min kan ha forårsaket denne sykdommen. Når jeg hører lignende historier fra arbeidskolleger, blir jeg enda sikrere på at det er jobben vår som er årsaken, uttalte Jenssen.

Ifølge helsenorge er blærekreft en eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate. Ny forskning har avdekket en bekymringsfull økning av tilfeller blant dem som jobber offshore. Tall fra 2022 viser at 1853 mennesker fikk diagnosen blærekreft i Norge, og Jenssen hevet stemmen for å sette fokus på denne alvorlige problemstillingen.

– 1853 mennesker … det er mange. Jeg håper det er en bjelle som ringer hos flere og at de får hjelp tidlig nok, sier Jenssen.

Jenssens viktigste budskap er at alle som jobber offshore må være oppmerksomme på symptomer som urinveisinfeksjoner eller blod i urinen. 

– Ikke vent, ta kontakt med lege umiddelbart. Tidlig diagnose kan redde liv, oppfordrer Jenssen.

Blærekreft Norge planlegger et arrangement den 7. november for å spre bevissthet om sammenheng mellom oljearbeid og blærekreft. Arrangementet vil inkludere foredrag fra eksperter innen kreftforskning og kjemisk eksponering, samt personlige historier fra de som har blitt berørt av denne problematikken.

Arrangement om blærekreft

– Har du lyst å vite mer om blærekreft og sammenheng mellom den og oljejobben, møtt opp på arrangementet tirsdag 7. nov. kl. 18:30 i Kjelleren på Sølvberget kulturhus, oppfordrer Jenssen. 

Lenke til arrangementet.

Dette arrangementet er en påminnelse om viktigheten av grundig forskning, bevissthet og forebygging i industrier der arbeidstakerne utsettes for potensielt farlige kjemikalier. SAFE og engasjerte personer som Arild Jenssen er fast bestemt på å skape endring og bidra til et tryggere arbeidsmiljø for alle ansatte i oljeindustrien.