Benzeneksponering fra behandling av boreslam: Behov for tverrfaglig innsats

Benzeneksponering fra behandling av boreslam: Behov for tverrfaglig innsats

Foto: Halvor Erikstein

Informasjon til Sikkerhetsforum januar 2024: Ved boring av produksjonsbrønner vil boreslammet ta opp i seg kjemiske forbindelser reservoaret. I det faglige underlaget som er sendt til Sikkerhetsforum er det vist til at spesielt benzen gir grunn til bekymring.

Tekst og foto: Halvor Erikstein

Benzen er som kjent svært kreftfremkallende og vil forurense boreslammet. Ved boreslamsbehandlingen på overflaten vil benzen bli frigitt til arbeidsmiljøet. SAFE mener at eierne av brønnen (oljeselskap og partnere) nå må ta ansvaret for at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig i alle ledd. 

For mer informasjon, kontakt Halvor Erikstein.