Bekymringsmelding om integrerte operasjoner/ IO-modellen  

Bekymringsmelding om integrerte operasjoner/ IO-modellen  

Irene Dahle Foto: Rebecca Bjerga

SAFE sendte 09.04.24 en bekymringsmelding til Havindustritilsynet (Havtil) om manglende håndtering av HMS-konsekvenser av fullintegrerte borekontrakter (IO-modellen). Bekymringsmeldingen er forankret i SAFEs IO-nettverk, der tillitsvalgte fra boreentreprenører, bore- og brønnserviceleverandører og operatører sitter.  

Les bekymringsmeldingen her.

– Vi er svært bekymret for at vi ikke ser tilstrekkelig endring etter Safetec-rapporten, flere tilsyn og ikke minst pålegg fra Havtil gitt til Equinor i januar 2023, sier Irene Dahle, HMS-sekretær i SAFE.  

Dahle mener at det bilde som har kommet fram i tilsynene og i Safetec-rapporten er alvorlig, og at situasjonen er uholdbar.  

– Blant annet kommer det fram at personell innen boring opplever et press på fremdrift, opplæring og KPI-er, de opplever å bli tildelt sikkerhetskritiske oppgaver som de ikke har kompetanse til å ivareta og de opplever kommunikasjon med operasjonssenter på land som problematisk. Situasjonen er uholdbar, påpeker hun.   

Våre medlemmer har ikke merket at det har skjedd tilstrekkelig endring etter pålegget som ble gitt i januar 2023. I et nylig tilsyn som Havtil gjennomførte på Stafjord B, ble denne opplevelsen dessverre bekreftet. Her gjorde Havtil tilsvarende observasjoner som i tidligere tilsyn.  

– Vi synes det er trist at Havtil igjen finner de samme avvikene, og vi mener dette tyder på at Havtil sin oppfølging ikke har hatt tilstrekkelig effekt, forteller Dahle.  

Provosert over at oljearbeidernes sikkerhet og helse tilsynelatende ikke tas på alvor 

HMS-sekretæren mener det er spesielt alvorlig når Havtil igjen finner avvik knyttet til kommunikasjon mellom personell offshore og operasjonssenter på land. God samhandling hav-land var en forutsetning for at IO-modellen skulle fungere etter hensikten. IO-modellen innebærer at sikkerhetskritiske operasjoner, som tidligere ble utført offshore, er flyttet til land. For eksempel har dataingeniøren på land blant annet ansvar for overvåking av primærbarrieren og overflatevolum i brønnen.  

– Når kommunikasjon og informasjonsflyt hav-land forhindres på grunn av blant annet høy arbeidsbelastning, språkutfordringer og tekniske utfordringer, så er vi i en veldig alvorlig situasjon, sier Dahle. 

SAFE har informasjon om at flere selskap planlegger å flytte operasjonssentrene de har på land til utlandet, og vi har forstått det slik at en aktør allerede har flyttet sitt operasjonssenter til utlandet.  

– Dette forsterker vår bekymring. Flyttes operasjonssentrene til utlandet er det stor fare for at vi mister kontrollen over arbeidsbetingelsene for sikkerhetskritisk personell på land. I tillegg øker faren for sabotasje, sier Dahle.