SAFE Skolen Modul 3 – HMS

SAFE Skolen Modul 3 – HMS

SAFE Skolen Modul IV - Arbeidsrett Foto: Rebecca Bjerga| - mai
Thon Hotel Maritim

Målgruppe: Verneombud og tillitsvalgte på alle nivåer. Fokus er på praktisk HMS-arbeid.

Hvordan avdekke og styre risiko? Hvordan løfte og løse utfordringer? Tips og triks. Det legges opp til god blanding av generell informasjon og praktisk tilnærming. Sosialt samvær og relasjonsbygging på tvers i organisasjonen er en viktig del av kurset. HMS-avdelingen i SAFE arrangerer dette kurset.

Professor Jan Erik Vinnem kommer til SAFE Skolen

I april i år ga professor emeritus Jan Erik Vinnem ut boken «HMS-utviklingen på norsk sokkel – en debattbok». Vinnem argumenterer godt for at vi er på vei mot en storulykke.

Jan Erik Vinnem Foto: Privat
Jan Erik Vinnem Foto: Privat

En oljeutblåsning vil være en katastrofe for miljø og mennesker, og får enorme konsekvenser for Norges internasjonale omdømme. Det er ikke sikkert at «utvikle, ikke avvikle»-strategien vil kunne stå seg etter at katastrofen er et faktum.  

Det er et dystert bilde som fremkommer i boken til Vinnem. Hovedproblemet er knyttet til et for stort og dominerende Equinor, kombinert med at Havindustritilsynet (Havtil), tidligere Petroleumstilsynet, står for svakt. Havtil har ikke kontroll på Equinor. Vinnem diskuterer hva som må til for at utviklingen skal snus. 

Vi er så heldige at vi har fått Vinnem til å holde et innlegg om boken på dette kurset den 29. mai. Kursdeltakerne vil også få ett eksemplar av boken. Det er fremdeles plasser igjen, så meld dere på!