SAFE Skolen Modul 2 – Tariff

SAFE Skolen Modul 2 – Tariff

- apr
Thon Hotel Maritim

Målgruppe: Tillitsvalgte på alle nivåer. Fokus er på tariff og saksbehandling.

Tariffavdelingen i SAFE arrangerer dette kurset. Hva er en tariffavtale og hva inneholder denne? Dere vil blant annet lære om tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og lønn. Videre vil vi komme innom hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og drøftelser.

Dere vil lære om ulike arenaer vi forhandler på og teknikker for å lykkes i disse.

Hva er saksgangen i ulike saker? Her deler vi gode tips til saksbehandling for tillitsvalgte.

Dere vil få en innføring i hvordan dere skal skrive protokoller og avtaler.

Det legges opp til god blanding av generell informasjon og praktisk tilnærming. Sosialt samvær og relasjonsbygging på tvers i organisasjonen er en viktig del av kurset.