SAFE klubbledermøte

SAFE klubbledermøte

- jun
Clarion Hotel Stavanger

Årets klubbledermøte er 7. – 8. juni 2023.

Alle klubblederne i SAFE møtes i løpet av andre kvartal i kongressår for å godkjenne regnskapene. Deltakerne er i tillegg til alle klubblederne, forbundsstyret og kontrollkomitéen og valgte forbundssekretærer. Ved en eventuell avstemning er det kun klubblederne og forbundsstyret som har stemmerett. Regnskapene sendes klubblederne 14 dager før klubbledermøte.

Påmeldingsfrist 18. mai 2023.