70 år jubileumskonferanse i Nordiske ministerråd  

70 år jubileumskonferanse i Nordiske ministerråd  

Ministerrådet Foto: Idar Martin Herland

Via vår representasjon i YS sitt internasjonale utvalg, fikk SAFE v/Idar Martin Herland gleden av å delta på Nordiske ministerråd sin jubileumskonferanse under overskriften «70 år av en gemensam nordisk arbeidsmarknad». I år er det Sverige som sitter med lederskapet i ministerrådet, og derfor ble denne konferansen avholdt i Malmø.

Tekst skrevet av forbundssekretær Idar Martin Herland. 

HER kan dere lese mer om konferansen og programmet. 

For oss i SAFE forbund er det nyttig å kunne delta på slike konferanser for å fremme vårt syn på hva vi mener «et rettferdig arbeidsliv» betyr, i praksis. Ikke minst er det viktig å benytte de mulighetene vi har til å fremsnakke den næringen hovedtyngden av våre medlemmer jobber innenfor. 

Mange synes å tro at å «stenge kranene» er problemfritt, og overaskende mange har et inntrykk av at vi allerede er på vei til å fase ut fossile energikilder. Da kan det være nyttig at noen bringer litt fakta inn i diskusjonene.

I Norden er det Norge som er energikjempen. Ikke på grunn av vannkraften, men på grunn av de enorme mengdene fossil energi vi produserer. Dessverre kan det se ut som om mange tenker at «fossilalderen» allerede er over, men uten at alternativene er tilgjengelige. Realiteten er at Europa og Norden fremdeles er helt avhengige av olje og gass. Det er en realitet man må ta innover seg, ikke minst i våre naboland.

Mangel på energi og arbeidskraft – En nordisk utfordring

Mange av innleggene og de påfølgende debattene omhandlet naturlig nok om det nordiske arbeidsmarkedet, herunder utveksling av arbeidskraft innenfor Norden. Dette er relevante problemstillinger for mange av våre medlemmer. Det er ikke helt problemfritt å arbeide i et annet land en der man bor, selv innenfor Norden. Nordisk samarbeid kan bidra til å redusere dette, og er noe det heldigvis jobbes med. Her kan dere lese mer om dette.

Det grønne skiftet

Omstilling stod også på agendaen. Men fra vårt synspunkt manglet konferansen en del når det gjelder energiperspektivet. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skal den distribueres? Fremdeles styrer Norden mot et energiunderskudd, og store investeringer må gjøres for å bygge ut og forsterke kraftnettet. Dette må høyere opp på agendaen i det offentlige ordskiftet, og ikke bare i Norge!

Brukte pausene god 

Vi brukte tiden godt, ikke minst til samtaler med de enkelte deltakerne. Her var det både politikere, byråkrater og fagforeningsfolk fra de nordiske landene. Blant annet ble det en god prat med Anne Beathe Tvinnerheim, Norges bistand- og utviklingsminister og andre nestleder i Senterpartiet.

Idar Martin Herland og Anne Beathe Tvinnerheim (Norges bistand- og utviklingsminister)

Hun kunne forsikre om at SAFE-kampanjen «Norske råvarer på norsk sokkel» var godt kjent, både på Stortinget, i regjeringen og i de ulike partiene. Naturlig nok satte hun stor pris på den jobben vi har gjort, på egne vegne og på vegne av partiet og regjeringen. Ellers ble det også tid til å diskutere ulike andre utfordringer næringen vår står i.